جک تخلیه کامیون

از این دستگاه جهت تخلیه کامیونهای سبک و سنگین استفاده می گردد . اين دستگاه دارای مدلهای مختلف می باشد که بسته به محل نصب ، نوع مواد مورد نظر جهت تخلیه و شرایط محیطی انتخاب می گردد . این دستگاه از دو بخش اصلی صفحه ثابت و متحرک تشکیل گردیده است .

1-صفحه ثابت
یک صفحه كاملا صلب می باشد که متعلقات اصلی دستگاه که شامل سیستم برق و الکترونیک ، هیدرولیک و سیستم های محرکه ، موتورها و غیره بر روی آنها نصب می گردد .

2-صفحه متحرک
صفحه ایست با قابلیت حرکت زاویه ای در درجات مختلف که کامیون جهت تخليه بار برروی آن قرار میگیرد . این صفحه می بایست بر اساس شرایط کاری و ایمنی از دقت طراحی و استقامت بالایی برخوردار باشد . این صفحات در این مرکز قبل از ساخت توسط نرم افزارهای مختلف تحت بار گزاری مجازی قرار می گیرد تا از لحاظ تنش،خمش و ارتعاشات بوجود آمده در اثر بارهاي اعمالي مورد برسي قرار گيرد. بعد از ساخت صفحه تحت بارگزاریهای عملی برای مدت چند روز در شرایط ماکزیمم بار وارده مورد تست قرار می گیرد .

3-سیستم هیدرولیک
نیروی بالابری و حرکت رو به جلو این دستگاه توسط نیروی هیدرولیک تأمین می شود که این سیستم از قسمتهای مختلف تانک روغن ، فیلتر ، سیستم خنک کننده ، پمپ ، فشار شکن ، شیر برقی و غيره تشکیل شده است .

4-سیستم برق و الکترونیک
این بخش وظیفه کنترل الکتروموتورها و تنظیم ارتفاع دستگاه ، کنترل زمان بالا و پائین رفتن دستگاه را به اپراتور می دهد و تمامی این امکانات در یک ریموت کنترل در خدمت اپراتور قرار می گیرد .

مدل
قابلیت تخلیه
ابعاد صفحه (متر)
قدرت لیفت (تن)
ارتفاع از سطح زمین (سانتیمتر)
وضعیت جابجائی
وضعیت قرار گیری جکها
نوع نگهدارنده کامیون
وضعیت فوندانسیون
مدت گارانتی (ماه)
SA-1
کامیون
3*10
45
60 سانتیمتر
توسط جرثقیل
در طرفین متصل به دکل
ثابت
اجرا نمی شود
12
SA-2
کامیون
3*10
45
60 سانتیمتر
توسط یدک کش
در طرفین متصل به دکل
هیدرولینک چرخشی
اجرا نمی شود
12
SA-3
کامیون
3*10
45
70 سانتیمتر
خود کششی
در طرفین متصل به دکل
هیدرولیک کشوئی
اجرا نمی شود
14
SA-4
کامیون
3*10
45
50 سانتیمتر
جابجا نمی شود
در زیرصفحه
ثابت و متحرک
اجرا نمی شود
12
SA-5
تریلی
3/5*17
65
70 سانتیمتر
توسط جرثقیل
در طرفین متصل به دکل
ثابت
اجرا نمی شود
12
SA-6
تریلی
3/5*17
65
70 سانتیمتر
توسط یدک کش
در طرفین متصل به دکل
هیدرولیک کشوئی
اجرا نمی شود
12
SA-7
تریلی
3/5*17
65
80 سانتیمتر
خود کششی
در طرفین متصل به دکل
هیدرولیک کشوئی
اجرا نمی شود
14
SA-8
تریلی
3/5*17
65
50 سانتیمتر
جابجا نمی شود
در زیر صفحه
ثابت و متحرک
اجرا نمی شود
12